Dienstverlening

StraightPM is gespecialiseerd in de begeleiding van multidisciplinaire projecten in de natte infrastructuur, met name op het gebied van staal- en werktuigbouw (beweegbare stalen bruggen, sluizen en stuwen), voor zowel opdrachtnemers (aannemers), maar ook voor opdrachtgevers (overheid). U kunt StraightPM inschakelen voor o.a. de volgende activiteiten;

  • Projectmanagement
  • Technisch management
  • Procesmanagement
  • Algemeen Toezicht
  • Montagebegeleiding
  • Ondersteuning bij tenderactiviteiten
  • Opstellen van kostprijsbegrotingen
  • Advisering

StraightPM heeft ruime ervaring opgedaan bij grote D&C projecten onder UAV-GC. Het opstellen van Project(management)plannen, RIE’s, V&G plannen, verificatie en validatieprocessen, raakvlakbeheer, het opstellen en bewaken van complexe planningen (Projects). Het werken met o.a. Relatics, maar ook het opstellen van calculaties en tenderprojecten op basis van EMVI of BVP zijn bekend terrein voor StraightPM. En uiteraard niet te vergeten de financiële projectbeheersing, waaronder o.a. prognoses, bestcase/worstcase scenario’s, analyses etc.

Betrouwbaarheid is hierbij uiteraard zeer belangrijk. Het vertrouwelijk omgaan met uw bedrijfsgegevens is bij StraightPM dan ook gewaarborgd.

Projectmanagement

Bij grote projecten is goed projectmanagement van groot belang. StraightPM zorgt ervoor dat uw bedrijfsprocessen conform uw eigen kwaliteitssysteem zoveel als mogelijk aansluiten op de klantspecifieke wensen, welke veelal zijn beschreven in de Proces- en Eisenspecificaties. Het opstellen van een PMP is daarbij van wezenlijk belang. Immers, processen welke u hierin omschrijft, dient u gedurende het gehele project naar uw klant toe, invulling aan te geven. StraightPM kan u helpen bij het opstellen en het bewaken van het PMP. Daarnaast is ook het opstellen van een termijnstaat zeer belangrijk. Niets is zo belangrijk, dan dat uw geldstromen gedurende het project gewaarborgd zijn. StraightPM heeft hierin veel ervaring opgedaan. StraightPM zorgt ervoor dat uw processen gestroomlijnd lopen, dat risico’s en raakvlakken worden beheerst en uw projectteam een goede ondersteuning krijgt. Samen met uw projectteam kunnen we een succes maken van uw project.

Omgang met uw Stakeholders

Een goede samenwerking met stakeholders in het project is niet te onderschatten. Dit is in 1e instantie natuurlijk uw opdrachtgever. Maar ook zeker niet te vergeten zijn bv. de naaste omgeving, het bedrijfsleven, ambulante dienstverlening, de (vaar)weggebruiker etc. StraightPM heeft inmiddels de nodige ervaring opgedaan in Omgevingsmanagement. V.w.b. de omgang met opdrachtgevers heeft StraightPM zeer veel ervaring met o.a. Rijkswaterstaat, ProRail, Provincie Friesland, Groningen, Noord-Holland, Gemeente Amsterdam en vele andere (semi)overheidsinstellingen. Een goede en harmonieuze samenwerking, gericht op wederzijds respect en vertrouwen is hierbij altijd het uitgangspunt. Sturen op “imago”, zonder daarbij contractafspraken te kort te doen, geeft vaak een voortdurend spanningsveld tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. StraightPM weet hier goede sturing aan te geven.